Додадено на 20.02.2020 10:40

Возен парк на „Црво Експрес- Штип“

Штип

Агенцијата располага со лиценца А, повеќе возила кои имаат сертифкати за управување во патниот сообраќај, автобуси и минибуси кои се најсовремено опремени со TV, DDV, mini bar, wc, климатизирани, модерни туристички седишта и др.

Т.А Црво Експрес од Штип поседува лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај за слободен превоз на патници и посебен линисики превоз на патници. Возилата поседуваат валидни документи за техничка исправност и истите ги исполнуваат условите за превоз на група деца, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патишта и правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца.

КОНТАКТ НА: 
Ванчо Прќе бр.125 - 2000 Штип МК
 +389 (0) 32 608 555
 +389 (0) 32 389 494
 info@crvoexpress.com.mk
Марка
Тип
Сопственост
Setra
Autobus
ДОО. Црво Експрес
70+2
Setra
Autobus
ДОО. Црво Експрес
70+2
Setra
Autobus
ДОО. Црво Експрес
75+2
Setra
Autobus
ДОО. Црво Експрес
59+2
Man
Autobus
ДОО. Црво Експрес
57+2
Man
Autobus
ДОО. Црво Експрес
57+2
Mercedes
Autobus
ДОО. Црво Експрес
49+1
Man
Autobus
ДОО. Црво Експрес
49+40
Iveko
Minibus
ДОО. Црво Експрес
29+1
Iveko
Minibus
ДОО. Црво Експрес
30+1
Mercedes
Minibus
ДОО. Црво Експрес
19+1
Mercedes
Minibus
ДОО. Црво Експрес
16+1
Mercedes
Minibus
ДОО. Црво Експрес
20+1
Mercedes
Minibus
ДОО. Црво Експрес
20+1