Додадено на 24.04.2020 12:52

Редовна линија: Скопје- „Меѓународен аеродром Скопје“

Скопски аеродром

Цената на билетот изнесува 99 денари. „Центар“Повеќе информации на во канцеларијата на Вардар Експрес: Телефон: +389 2 3118-263 „Автобуска Станица“ Телефон: +389 2 2402-394

Цената на билетот изнесува 99 денари.

Скопје - Меѓународен Аеродром Скопје

Станици

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Сабота

Недела

Хотел „Холидеј Ин“

02:50; 07:30; 11:00; 15:40

02:50; 08:50; 10:50; 16:30

02:50; 09:35; 11:10; 15:00

02:50; 11:00; 13:00; 14:40

02:50; 10:30; 14:10; 15:40

02:50; 07:30; 09:40; 11:00; 17:20

02:50; 09:50; 11:20; 13:00; 15:50

Транспортен Центар

02:55; 07:35; 11:05; 15:45

02:55; 08:55; 10:55; 16:35

02:55; 09:40; 11:15; 15:05

02:55; 11:05; 13:05; 14:45

02:55; 10:35; 14:15; 15:45

02:55; 07:35; 09:45; 11:05; 17:25

02:55; 09:55; 11:25; 13:05; 15:55

Т.Ц.,,Бисер”

03:00; 07:40; 11:10; 15:50

03:00; 09:00; 11:00; 16:40

03:00; 09:45; 11:20; 15:10

03:00; 11:10; 13:10; 14:50

03:00; 10:40; 14:20; 15:50

03:00; 07:40; 09:50; 11:10; 17:30

03:00; 10:00; 11:30; 13:10; 16:00

Аеродром
„Меѓународен Аеродром Скопје “

03:30; 08:10; 11:40; 16:20

03:30; 09:30; 11:30; 17:10

03:30; 10:15; 11:50; 15:40

03:30; 11:40; 13:40; 15:20

03:30; 11:10; 14:50; 16:20

03:30; 08:10; 10:20; 11:40; 18:00

03:30; 10:30; 12:20; 13:40; 16:20

„Центар“Повеќе информации на во канцеларијата на Вардар Експрес: 

Телефон: +389 2 3118-263

„Автобуска Станица“

Телефон: +389 2 2402-394

Аеродром Александар Велики


Или на официјалната страница на:
https://www.vardarexpress.com/index.php?id=28